Stephensonstraat 18
4004 JA Tiel
T 0344 640035
F 0344 640021
E info@fairwood.nl

Massieve houten vloeren kunnen toch niet op vloerverwarming, of toch wel...?


Massieve Vloeren op Vloerverwarming

Start index pagina > Massieve Houten vloeren op Vloerverwarming

Massieve houten vloer op vloerverwarming

Bijna iedereen is er altijd van overtuigd dat massieve houten vloeren niet op vloerverwarming kunnen worden geplaatst.

Vroeger kon dit inderdaad niet! De houten vloer vertoonde veel teveel werking.

De oorzaken hiervoor waren.

1. De temperatuur in de vloerverwarming werd veel te hoog ingesteld.

2. Mensen gebruikten de vloerverwarming als een CV-installatie.

Tegenwoordig worden er wel massievehouten vloeren op vloerverwarming gelegd.

1. De vloerverwarmingsfabrikanten houden uit commercieel oogpunt rekening met het feit dat er door de klanten naar massieve houten vloeren wordt gevraagd. De temperaturen worden getemperd.

2. Gebruikers van vloerverwarming gebruiken de installatie om een constante temperatuur in de kamer te behouden. Grote schommelingen in warmte blijken immers een veel hogere kostenpost dan het op temperatuur houden.

Massieve houten vloeren krimpen of zetten uit door schommelingen van warmte en vocht

Bovenstaande natuurwet blijft de uitgangspositie voor massieve houten vloeren en vloerverwarming.

Aangezien vloerverwarming tegenwoordig steeds meer wordt gezien als een constante gelijkmatige bron van warmte vinden er steeds minder schommelingen plaats van warmte- en vochtverhoudingen.

Voor massieve houten vloeren is gelijkmatigheid de meest gevraagde vorm van warmteoverdracht. Een combinatie van verschillende warmtebronnen zal derhalve de beste oplossing zijn voor massieve houten vloeren. De vloerverwarming als bijverwarming zal voor uw massieve houten vloer de optimale keuze zijn.

Zo zal de gelijkmatige warmteoverdracht van een goede vloerverwarmingsinstallatie veel beter kunnen zijn voor uw massieve houten vloeren dan bijvoorbeeld de leidingen naar een convectorput.

Deze leidingen moeten namelijk alle warmte voeren naar de convectorput. Het spreekt voor zich dat deze leidingen erg warm gaan worden.

Zo zal het gedeelte van de plank dat op een leiding ligt veel warmer worden dan een ander gedeelte van dezelfde plank.

Binnen de plank worden we daarom geconfronteerd met grote temperatuursverschillen. Het behoeft geen betoog dat een verspreide warmteoverdracht door een vloerverwarmingsinstallatie dit probleem niet kent.     

Massieve houten vloeren zijn geen goede geleider van warmte.

Massieve houten vloeren zijn geen goede geleider van warmte. Op het eerste gezicht is dit een onmogelijke combinatie met vloerverwarming.

Massieve houten vloeren geven echter wel vrijwel alle warmte af, echter met een behoorlijke vertraging.

Indien we de vloerverwarming op een redelijke constante temperatuur houden hebben we daarom helemaal geen last van de vertraging van temperatuursoverdracht.

Gebruik de vloerverwarming onder massieve houten vloeren daarom alleen als een geleidelijke overbrenger van warmte.

Manieren van leggen van massieve houten vloeren op vloerverwarming

In de regel worden massieve houten vloeren verlijmd wanneer ze op vloerverwarming worden gelegd.

Speciale flexibele lijmen houden de planken in bedwang indien deze toch teveel neiging vertonen om te werken.

Dit geldt vooral bij brede massieve houten vloeren. Hoe breder de de plank is deste groter is het nut van verlijming van de massieve houten vloer.

Desondanks worden er heel veel massieve houten vloeren zwevend gelegd op vloerverwarming.

Onze ondervloer Thermo-Silence is speciaal geschikt voor het zwevend leggen van massieve houten vloeren op vloerverwarming.

Wel moet u niet uitsluiten dat u in droge winterseperioden wel eens een naadje ziet. Deze zullen bij het toenemen van de relatieve luchtvochtigheid vanzelf weer verdwijnen.

Om de relatieve luchtvochtigheid in de woning gedurende droge perioden te reguleren verkoopt Fairwood zogenaamde luchtbevochteraars. Vroeger deden onze voorouders dit door het ophangen van bakjes aan de CV.

 We raden wel aan om massieve houten vloeren niet in al te grote ruimtes zwevend op vloerverwarming te gaan leggen. Bovendien is het verstandig om een niet te grote breedte van de planken te kiezen.

Aangezien niet alle houtsoorten dezelfde krimp vertonen onder invloed van veranderingen in warmte en vocht, zal dit voor elke massieve houten vloer verschillend zijn.

Vraag voor meer informatie in onze massieve houten vloeren showroom.