Stephensonstraat 18
4004 JA Tiel
T 0344 640035
F 0344 640021
E info@fairwood.nl

Massieve houten vloeren of  Lamelparket ?


Massieve Houten Vloeren of Lamelparket

Massieve houten vloeren of Lamelparket ?

Zijn massieve houten vloeren zaligmakend en op alle fronten beter dan lamelparket ?

Bovenstaande bewering is zeker niet waar.

Met de komst van lamelparket is het mogelijk geworden om in ruimtes waar vroeger geen houten vloeren konden worden gelegd nu wel een houten vloer kan worden geplaatst.

In sommige ruimtes en in sommige omstandigheden is het gewoon door de natuurlijke eigenschappen niet mogelijk om massieve houten vloeren te gaan leggen.

De belangrijkste natuurlijke eigenschappen in deze zijn: 

  • Massieve houten vloeren krimpen of werken door schommelingen in warmte en vocht.

  • Massieve houten vloeren zijn geen goede en snelle geleider van warmte.

massieve houten vloer of lamelparket

Wanneer we rekening houden met bovenstaande natuurfeiten kunnen massieve houten vloeren prima worden gelegd in uw woning.

Wanneer de omstandigheden in de ruimte het niet toestaan om gezien deze natuurfeiten massieve houten vloeren te leggen, is er een prima alternatief met goede en degelijk geproduceerde lamelplanken.

De financiele konsekwenties van massieve houten vloeren en lamelparket kunnen een andere reden zijn voor de keuze tussen massief hout en lamelparket.

  • In massieve houten vloeren zit vanzelfsprekend meer hout en in lamelparket zit vanzelfsprekend meer arbeidskosten.

  • Hoe duurder het hout is hoe aantrekkelijker is het om lamelparket te kopen. (mits van goede kwaliteit)

  • Hoe goedkoper het hout is hoe aantrekkelijker is het om massieve houten vloeren te kopen. (Grenen lamelparket is financieel niet haalbaar in vergelijk met grenen massieve houten vloeren.

  • Hoe meer noesten er in het hout aanwezig zijn, hoe aantrekkelijker is het om massieve houten vloeren te kopen. (Noesten breken open bij het zagen van de dunne deklagen van lamelparket, terwijl ze in massieve houten vloeren gewoon kunnen blijven zitten).

  • Hoe meer bewerkingen qua veroudering e.d. u wenst hoe gemakkelijker het is om dit natuurlijk te doen op massieve houten vloeren i.p.v. op lamelparket. (er is meer "vlees"(hout) aanwezig in massief hout) 

Kortom; al naar gelang de ruimte waar de massieve houten vloeren moeten komen, al naar gelang de bewerkingen die u op de planken wil laten aanbrengen, al naar gelang uw smaak qua houtsoort, al naar gelang uw budget is het beter te kiezen voor lamelparket of massieve houten vloeren.

Voorwaarden voor kwalitatief goed lamelparket

lamelparket houten vloeren

In sommige situaties is lamelparket de betere oplossing t.o.v. massieve houten vloeren.

Dit geldt echter alleen voor kwalitatief goed lamelparket.

Helaas is tegenwoordig de kwaliteit van lamelparket door scherpe concurrentie in de markt sterk onder druk komen te staan.

Een eigenschap van lamelparket is het dat het uit meerdere halffabrikanten is opgebouwd. In ieder geval is er sprake van een toplaag en een onderlaag.

Het grote risico bestaat dat onder druk van de prijs een of beide lagen kwalitatief van mindere goede kwaliteit zijn. Vaak is dit voor uw als klant moeilijk waarneembaar.

We zien de volgende ontwikkelingen:

  • De massieve toplaag wordt steeds dunner. U heeft echter een minimale toplaag van 4 mm. nodig voor een kwalitatief goede lamelparket vloer

  • De onderlaag die waarschijnlijk de meest belangrijke laag is van lamelparket wordt van steeds slechtere kwaliteit of samenstelling.

  • De lijmlaag tussen de toplaag en de onderlaag wordt van slechtere kwaliteit, minder elastisch.

lamelparket werking

De kwaliteit van lamelparket staat of valt met de gebruikte producten en de kwaliteit van verlijming. Hout (ook lamelparket) werkt onder invloed van schommelingen in warmte en vocht en we hebben te maken met 2 krimpcoefficienten.

Als er iets in dit geheel niet klopt zal de lamelparketvloer gaan scheuren of gaan de lagen zich lostrekken van elkaar.

Omdat massieve houten vloeren slechts uit 1 krimpcoefficient bestaan bestaat dit probleem bij massieven houten vloeren niet. Bij massieve houten vloeren weet u altijd wat u krijgt.